Zadzwoń ! ...pomożemy uzyskać wyższe odszkodowanie

BEZPŁATNIE:
 • Analizujemy sytuację prawną Klienta
 • Informujemy jakie odszkodowania przysługują
 • Doradzamy jak postępować w procesie odszkodowawczym
Zapytaj o opinię w swojej sprawie !
Odszkodowania dla Rodziny i Bliskich osoby zmarłej w na skutek wypadku

Zadośćuczynienie za cierpienie psychiczne (z OC sprawcy)

Nic nie jest w stanie zrekompensować nam utraty Bliskiej Osoby. Bardzo często tęsknota i cierpienie psychiczne związane z jej brakiem prowadzi do rozstroju zdrowia i chorób u nas samych. Warunki naszego życia pogarszają się nie tylko na skutek utraty konkretnych wartości materialnych, ale także poprzez wystepowanie trwałego stanu bólu i tęsknoty za osobą która odeszła. Mimo największego nawet wysiłku, wpływa to negatywnie na standard naszego życia dziś i w przsyszłości. Dlatego w rozwinietych systemach prawnych przyjmuje się pewną formę rekompensaty materialnej - zadośćuczynienia za takiego rodzaju utratę standardu życia (krzywdę).

Wreszcie, także w Polsce wzorem innych krajów UE wprowadzono prawo do zadośćuczynienia za cierpienie (§, które przysługuje nie tylko poszkodowanemu w wypadku ale także Rodzinie i Bliskim (bez względu na formalny zwiazek) ofiar wypadków. Jest to zupełnie nowy standard w naszym prawie - zmiana Kodeksu Cywilnego obowiązuje od sierpnia 2008 i dotyczy roszczeń powstałych po tej dacie.

Oznacza to, że każda osoba która była blisko związna ze zmarłym na skutek wypadku i u której cierpienie psychiczne wywołało rozstrój zdrowia, ma prawo ubeigać sie o zadośćuczynienie z ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej sprawcy wypadku. Oczywiście firmy ubezpieczeniowe nie kwapia się do wypłaty tych odszkodowań ale są już pierwsze wyroki sądów w tego typu sprawach. Zasądzane kwoty są wysokie (od 5 -30 tys zł).

Ważne Kwestie:

Świadczenia z polis na życie zmarłego

jeśli jesteśmy upoważnionymi w ubezpieczeniach takich jak:

 • Grupowe Ubezpieczenie Pracownicze
 • Indywidualnie Kontynuowane Ubezpieczenie Pracownicze
 • Indywidualne Ubezpieczenie na Życie
 • Ubezpieczenie Nastepstw Nieszczęśliwych Wypadków (NW; NNW)

Świadczenia z własnych polis na życie

w ubezpieczeniach takich jak:

 • Grupowe Ubezpieczenie Pracownicze
 • Indywidualnie Kontynuowane Ubezpieczenie Pracownicze
 • Indywidualne Ubezpieczenie na Życie

Z polisy OC sprawcy

 • odszkodowanie za utracone dochody
 • zwrot kosztów pochówku oraz organizacji uroczystości żałobnych
 • zadośćuczynienie za cierpienie psychiczne

Z ZUS

 • zasiłek pogrzebowy

Komu może przysługiwać zadośćuczynienie za cieprpienie psychiczne

Z takim roszczeniem formalni może wystąpić każda osoba, która była w bardzo bliskich relacjach ze zmarłym, u których starta tej osoby wywołała zaburzenia (post-traumatic stress disorder -PTSD). W pierwszym rzędzie będą to najbliżsi, tj. Rodzice, Rodzeństwo, Dzieci, ale także Konkubenci , Narzeczeni, itp. Świadczenie to wypłacane jest niezależnie od przyznania wszelkich innych świadczeń i nie jest brane pod uwagę przy określaniu odszkodowań za pogorszenie materialnych warunków życia.

Jak wykazać swoje prawo do zadośćuczynienia

Przesłankami uzasadniajacymi wypłatę zadośćuczynienia moga być:

 • domniemanie faktycznego istnienia PTSD
 • dramatyzm doznań wywołanych śmiercią bliskiej osoby
 • rola osoby zmarłej w relacji z ubiegajacym się o zadośćuczynienie
 • konieczność dostosoawnia sienowej sytuacji

Jak określić wysokość zadośćuczynienia

Nie istnieje żaden miernik, który pozwala na określenie rozmiaru krzywdy i odczuwanego bólu. Intensywność tych doznań można jedynie próbować okreslać poprzez skalę występowanie naturalnych symptomów stresu. Nierzadko roszczenia siegają 100 tys zł i więcej , ale sądy przyznajż najcześciej kwoty od 5-40 tys zł na osobę.

POWRÓT