Zadzwoń ! ...pomożemy uzyskać wyższe odszkodowanie


BEZPŁATNIE:
 • Analizujemy wszystkie ubezpieczenia Klienta
 • Informujemy jakie dszkodowania przysługują
 • Doradzamy jak postępować w procesie odszkodowawczym
Zapytaj o opinię w swojej sprawie !
Rodzaje odszkodowań za cierpienie, utratę zdrowia, utratę życia oraz świadczenia dla rodzin ofiar wypadków.

Poszkodowani w Wypadkach

 1. Od sprawcy (lub z jego polisy OC)
  • zadośćuczynienie za cierpienie
  • zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji
  • renta na zwiekszone potrzeby
  • renta za utracone zarobki
  • zwrot kosztów zniszczonego mienia
  • zwrot kosztów auta zastępczego
 2. Z własnych Polis ubezpieczeniowych (o ile takie posiada), np. Grupowe Pracownicze Ubezpieczenie na Życie, Indywidualnie Kontynuowane Ubezpieczenie Pracownicze, NW własciciela pojazdu, IIndywidualnego Ubezpieczenia na Życie - w zależności od zakresu ochrony ubezpieczeń.
 3. Z ZUS - zgodnie z przepisami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 4. Jeśli w wypadku zgineła osoba bliska poszkodowanemu - przysługują również wszystkie odszkodowania opisane w dziale "Rodziny/Bliscy Ofiar Wypadków".

POWRÓT

Sprawcy Wypadków

 1. W własnych ubezpieczeń ( o ile je posiada ) np. Grupowego Ubezpieczenia pracowniczego, Indywidualnie Kontynuowanego Ubezpieczenia Pracowniczego, NW posiadaczy pojazdów, Indywidualnej Polisy na Życie itp.
  Należy jednak pamiętać, że jeśli wypadek zdażył się na skutek popełnionego przestępstwa (np. jazda pod wpływem alkoholu), to w większość ubezpieczeń nie będzie prawa do świadczenia.
  Z niektórych p[olis sprawca może nie otrzymać odszkodowania gdy do wypadku doszło z winy umyślnej.
 2. Z ZUS - zgodnie z przepisami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

POWRÓT

Rodziny / Bliscy Ofiar Wypadków

BARDZO WAŻNE !!!

 1. Od sierpnia 2008r rodzinom i bliskim zmarłych w wypadkach (nie tylko komunikacyjnych) przysługuje zadośćuczynienie za cierpienie psychiczne od sprawcy wypadku (z jego OC). Swiadczenie to przysługuje osobom blisko związanym ze zmarłym - bez względu na stopień okrewieństwa i MOŻE BYĆ BARDZO WYSOKIE.
 2. Z własnych ubezpieczeń n.p. Grupowego Ubezpieczenia pracowniczego, Indywidualnie Kontynuowanego Ubezpieczenia Pracowniczego, Indywidualnej Polisy na Życie itp. ( w zależności od zakresu ubezpieczenia)
 3. Ewentualnie świadczenia z ZUS.
 4. Ewentualnie z OFE - o ile zmarły był jego członkiem.

POWRÓT

Zapytaj nas o opinię w Twojej sprawie

Nawet jeśli wydaje Ci się że masz pełną wiedzę w swojej sprawie ubezpieczeniowej skontaktuj się z nami i potwierdź swoją ocenę sytuacji. Od pewnego czasu, w Polsce zmienia się (na korzyść ubezpieczonych) praktyka orzecznicza sądów.Obecnie, coraz większe znaczenie przywiazuje się do szkód na osobie a nie jak dawniej - do szkód majątkowych. Efektem tego jest rosnąca wysokość zasądzanych odszkodowań i lepsze podejście do wszelkiego typu roszczeń ubezpieczonych przez sądy.

Niestety za tymi zmianami najczęścuiej nie podążają towarzystwa ubezpieczeniowe, które tym bardziej starają się ograniczyć odszkodowania - widząc w perspektywie spadek zysku. Dlatego warto skorzystać z fachowej porady aby "wymusić" należną wysokość świadczenia.

Często nie zdajemy sobie nawet sprawy jakie przysługują nam odszkodowania - zgłaszamy jedno, podstawowe o którym wiemy a o pozostqałych nie jesteśmy informowani przez towarzystwo.

Pamietajmy, że każda sprawa ma indywidualny charakter. Zarówno firmy ubezpieczeniowe jak i sądy rozpatrują konkretne sprawy w kontekscie aktualnej sytuacji życiowej ubezpieczonego. Wiele spraw udaje się załatwić dużo korzystniej w oparciu o zasady dobrego współżycia społecznego - nawet wówczas, gdy nie wynika to wprost z umowy ubezpieczenia.

Wynajęcie naszego biura ma głęboki sens, ponieważ odciaża Klienta od pracochłonnych, trudnych formalności i jest opołacalne bo na ogół wiąże się ze wzrostem kwoty przyznanego odszkodowania. Warto negocjować z towarzystwem ubezpieczeniowym. Korzystanie z naszgo biura znacznie wzmacnia siłę negocjacyjną.

Gdy jesteś poszkodowanym i jednocześnie współsprawcą wypadku.

W takiej sytuacji jako na współsprawcy ciąży na nas obowiązek naprawienia szkody (w stopniu w jakim jesteśmy współwinni wypadkowi). Naszą odpowiedzialność materialną przejmuje towarzystwo ubezpieczeniowe o ile była ona objęta ubezpieczeniem OC.

Z drugiej strony, przysługują nam odszkodowania należne poszkodowanemu (z Odpowiedzialności Cywilnej pozostałych wspołsprawców oraz z własnych polis ubezpieczeniowych. W takim wypadku również warto skorzystać z analizy sytuacji ubezpieczeniowej, wykonanej przez nasze biuro.